Hallituksen kokous

KraftCer Oy:n tarina alkoi vuosi sitten. On hyvä hetki pysähtyä ja katsoa taakseen kulunutta aikaa ja tapahtumia. On myös aika pohtia RD&D™ työkalun uusia suuntaviivoja. Eli mitä opimme vuoden aikana tuotekehityksestä:

1. Kun suunnittelet omaa aikatauluasi, kommunikoi nopeutesi myös asiakkaalle.

Tuotteen rakentaminen yhdessä asiakkaan kanssa ei ole kiinni ainoastaan omasta onnistumisesta. Kun pyritään maksimi tehokkuuteen tulee molempien osapuolien olla sitoutuneita saavuttamaan tuloksia nopeasti. Jos tavoitetila ei ole sama, tehokkuus taantuu normaalille tasolleen riippumatta omasta tehokkuudestasi.

2. Tuotteistajan pitää olla askeleen edellä tuotekehitystä.

Tuotekehitys ei ole myynnistä irrallaan oleva prosessi. On turha tehdä tuotteita joita kukaan ei osta. Tuotteistusprosessin tulee ohjata tuotekehitystä, ei toisinpäin. Kysy asiakkaaltasi, älä itseltäsi. Unohda “minä” ja “me”. Jos haluat menestyä mielessäsi pitää olla ainoastaan “hän” ja “he”. Jos tarpeita ei ole tuotteelle, on tuotteistajan luotava tarpeet tavalla tai toisella tuotekehitys apunaan.

3. Parhaat ideat ovat parhaita vain hetken.

Pysy liikkeellä. Älä koskaan jää mukavuusalueellesi. Suunnittele ja toteuta määrätietoisesti. Lue aktiivisesti aihealueesi kirjallisuutta ja opettele myynnin logiikkaa. Kun aikaa on vähän, ohjenuorana on:

        Ajattele vain asioita joita haluat, älä koskaan asioita joita pelkäät.

        Tee vain asioita joita pelkäät, älä koskaan jää mukavuusalueellesi.

Ensi kerralla esittelyssä RD&D:n uusia tuulia.

Hyvää kesää toivottaa

KraftCer tiimi

Keskittyminen on avaintekijä

Olen aina uskonut, että mikä tahansa asia tai aihealue voi olla kiinnostava jos asiaan syventyy riittävästi. Nyt olen myös vakuuttunut, että jos aihealueeseen keskittyy riittävästi, jokaisen on mahdollista olla parhaiden joukossa. Nämä kaksi asiaa kulkevat rinnan. Pelkistettynä tämä tarkoittaa että voit halutessasi olla parhaiden joukossa aihealueessa johon keskityt.

Henkilökohtaisella tasolla tämä tarkoittaa luopumista tuurista. Samalla luovut systemaattisesti töistä jotka eivät sytytä sinua yrittämään parastasi. Tämä tarkoittaa että otat omasta menestymisestäsi täyden vastuun ja hallinnan. Sinä teet omista töistäsi mielenkiintoisia olemalla niissä hyvä ja vaatimalla panostasi vastaavan aseman ja arvostuksen. Jos et koe antavasi kaikkea nykyisessä työssäsi, uskalla luopua ja siirtyä eteenpäin.

Yrityksissä sama asia tarkoittaa; kun keskityt ydinosaamiseesi, olet lopulta parhaiden joukossa ydinosaamisalueellasi. Yksinkertaista.

Tämä ei tietenkään takaa yrityksen menestymistä. Huonolla myynnillä voidaan helposti tuhota kaikki hyvät tulokset tuotekehityksessä. Jälleen avaintekijänä on löytää myyjät jotka elävät täysillä siitä mitä tekevät parhaiten.

Rakentamasi ydinjoukko toimii kun se on valmis menestymään. Menestyvä ihminen on valmis tekemään jatkuvasti töitä itsensä ja työnsä kehittämiseen. Kaiken lähtökohtana on jatkuva oppiminen. Et voi luottaa siihen että tapasi tehdä töitä on koskaan riittävän tehokas. 50 kirjan lukeminen vuodessa ei ole liioittelua, mutta jos alkajaisiksi luet 2 kirjaa vuodessa, olet jo matkalla.

Mielenkiintoisia, asiaan liittyviä lukuja tarjoilee Asymcon matkapuhelinteollisuutta käsittelevä artikkeli:

http://www.asymco.com/2012/01/30/you-cannot-buy-innovation/

Mitä Apple on tehnyt eri tavalla kuin Nokia, kun puhutaan keskittymisestä avaintekijänä? Onko Nokia keskittynyt siinä määrin älypuhelinosaamiseen että voisi todella kilpailla Applen tai muiden valmistajien kanssa? Uskon vahvasti että keskittymisen tärkeys ei ole sidottu elektroniikkateollisuuteen.

Epäonnistumisesta ja epävarmuudesta

Teet ensimmäisen prototyypin tuotteestasi. Testaus on sovittu viikon päähän. Tiukasta aikataulusta huolimatta prototyyppi on saatu kokoon suunnitellussa aikataulussa. Hypistelet prototyyppiä ja mietit tulevia testejä. Yhtäkkiä tajuat että muoviset osat prototyypissä eivät tule kestämään testien lämpötilaa. Olet hukannut rahaa ja aikaa. Luultavasti et ehdi tehdä tarvittavia muutoksia sovitun aikataulun sisällä. Miten käsittelet epäonnistumista? Alatko murehtia ja keksiä tekosyitä vai teetkö asialle jotain? Miten hoidat tilanteen asiakkaan kanssa? Kuviteltu tilanne voisi olla mikä tahansa projekti, millä tahansa toimialalla. Kuinka käsitellä ja kestää jatkuvaa epävarmuutta?

Epäonnistumisen psykologiaan kuuluvat menettämisen ja haikeuden tunteet. Mitä kauemmin teet töitä jonkin asian parissa sitä tutummalta ja turvalliselta se alkaa tuntua. Pohjimmiltaan ihminen pelkää muutosta. Jos asiat ovat riittävän hyvin, tuntuu vaikealta irroittaa ja kokeilla jotain uutta. Projektityössä muutos on pakollista. Avain epäonnistumisen rakentavaan käsittelyyn on jatkuvalle oppimiselle omistautuminen. Teet useamman virheen yhtä onnistumista kohden. Et voi kopioida hyväksi havaittua, vaan teet työtä tuntemattomalla alueella. Aamulla töihin mennessä on täysin epävarmaa mitä tulet tekemään. Toki voi ja pitää suunnitella etukäteen. Olet silti hyvin tietoinen, että ainoastaan tavoite on etukäteen tiedossa.

Muuta asennettasi niin että uuden oppiminen on päämäärä, jolla on positiivinen vaikutus bisnekseesi. Pyri järkisyillä eroon epäonnistumista seuraavasta negatiivisesta tunnekuohusta.

100% epävarmuutta voi sietää vain hetken aikaa. Ajatusten lepuuttaminen on pakollista. Pidä lomaa. Ota stressiä lomasi suunnittelusta. Ajatuksesi tarvitsevat irrottautumista rutiineista. Jos et kykene tekemään työtäsi joka hetki täysillä, on turha edes aloittaa. Jotta henkistä painetta voi kestää on kyettävä vastaamaan täysin rehellisesti itselleen: Miksi teet juuri tätä? Oman elämän tarkoitus tulee olla selvillä. Syitä kovaan työntekoon voi olla monia: perhe, elintaso, itsensä haastaminen… Ei ole kyse pienistä asioista. Kaikkien ratkaisujesi tulee perustua siihen mitä elämältä haluat. Pusket omaa tahtoasi vastaan jos teet jotain arvojesi vastaista.  Kun jätät noudattamatta arvojasi, epävarmuus ja ihmissuhdeongelmat kasvavat. Stressaannut pienenkin työhön liittyvän muutoksen alla. Tämän kilpailun olet jo hävinnyt siihen lähtiessäsi.

Oma naisystäväni on turkulainen. Olen töitä tehdessäni huomannut sen jopa voimavaraksi että pääsen ajoittain hetkeksi pois tampereelta. Teen ajatteluintensiivistä työtä. Kotiin tullessa on usein vaikea irrottautua ja keskittyä asioihin työn ulkopuolella. Yrittäjyys on opettanut että pärjätä voi vain, jos pitää itsestään huolta.

Epävarmuudessa ja epäonnistumisessa on tuotekehityksen ja yrittäjyyden ydin. Opettele kääntämään tappiot voitoksesi ja olet guru.

Miten viedä projekti tehokkaasti läpi?

Usein työ tuotekehityksen parissa on projektiluontoista. Projekti viedään läpi toimialasta tai projektin kestosta riippumatta hyvin samanlaisin askelkuvioin. Jokaisen projektin vaiheisiin kuuluvat ehdottomasti suunnittelu, eteneminen ja läpivienti. Eri vaiheiden tehokas toteuttaminen vaativat sinulta hyvin monipuolisia ominaisuuksia. Miten motivoida itsensä antamaan 110% projektin eri vaiheissa?

Suunnitteluvaiheessa jokainen työtunti jonka teet, poistaa 2 tuntia ns. turhaa työtä projektin seuraavissa vaiheissa. Suunnittelu ei saa rajoittua projektin alkuun vaikka pääpaino yleensä ymmärrettävästi on alussa. Suunnittelua tulee tehdä läpi koko projektin, koska läpikäyt projektin edetessä eräänlaista jatkuvan oppimisen prosessia. Tämän huomaat hyvin vertaillessasi alkuperäisiä suunnitelmiasi ja projektin toteutuneita suunnitelmia. Huomaat arviosi olleen useassa kohtaa liian optimistinen tai lähtökohtaisesti väärä. Löydät myös useita kohtia joita et edes osannut etukäteen suunnitella. Jokainen projekti on yksityiskohdiltaan erilainen. Hyvällä suunnittelulla viet projekteja tehokkaasti läpi turhautumatta.

Etenemisvaiheessa laadittuja suunnitelmia aletaan toteuttamaan. Laadi itsellesi selkeä aikataulu ja tavoitteet jotka pitää saavuttaa. Kun sinulla on tämä ohjenuora, tärkeintä on päivittäin kirjoittaa ylös 5 sen hetken tärkeintä tehtävää sanamuodolla: ” Minä teen, Minä soitan, Minä valmistan jne.”. Tämä on myös paras keino välttää stressiä päivittäisessä työssä. Kun saat tehtyä mielestäsi 5 tärkeintä tehtävää, koet että olet suoriutunut hyvin päivästä. Listan tueksi sinun tulee tehdä myös ns. “tehtäväksi tai todo”-lista johon suunnittelet valmiiksi seuraavien päivien tärkeimpiä tehtäviä. Päivä päivältä projektin eteneminen hahmottuu paremmin ja kykenet muuttamaan aikataulua vastaamaan todellisuutta. Päämäärättömyys projektin tässä vaiheessa on eniten stressiä aiheuttava, vältä sitä.

Projektin lähestyessä loppua, tehtäväksesi jää toteuttaa kaikki lupauksesi ja hiukan enemmän. Projektin läpivienti saattaa aiheuttaa ns. rimakauhun eli tunteen siitä että tuote tai palvelu ei ole vielä valmis tai riittävän hyvä. Toisaalta tiedät, että olet toteuttanut suunnitelmasi ja tuote on juuri sellainen kuin sen pitää olla. Kyseessä on eräänläinen menettämisen psykologinen prosessi. Kun tutkit itseäsi tunnet olevasi haikea, aivan kuin olisit menettänyt läheisesi tai jotain todella tärkeää. Tämä on täysin ymmärrettävää koska olet antanut valtavasti itsestäsi tehtyyn tuotteeseen/palveluun. Tässä törmätään usein myös ongelmaan jossa insinööri rakastuu omaan tuotteeseensa. Hän ei kykene näkemään tuotetta valmiina vaan pahimmillaan pitkittää projektia turhaan. Tällöin tuloksena on ainoastaan tyytymätön asiakas. Kun tunnistaa nämä ajatukset, voi niitä myös käsitellä järkevästi.

Epäonnistumisen käsittely on aivan keskeisessä roolissa aina projekteja toteutettaessa. Siitä lisää ensi kerralla.

Yrittäjälle stressi on voimavara: Osa 1

Jännitätkö kun tärkeä kauppa lähestyy ja pelissä on paljon. Otatko takin pois kun verotarkastaja tulee yllätysvisiitille? Ei huolta niin tekee 99% kaikista ihmisistä.

Mietin suhdettani työhöni ja sen aiheuttamaan henkiseen kuormaan. voisi kuvitella että 10 – 12 tuntiset työpäivät söisivät henkisiä voimavarojani ja tulevat aiheuttamaan lyhyessä ajassa loppuun palamisen ja pakollisen vetäytymisen sairaslomalle. Miksi silti olen kyennyt tekemään 50-60 tuntista työviikkoa usean vuoden ajan, ja edelleen jatkan? Mikä minussa sitten on erilaista muihin ihmisiin verrattuna? Kestänkö minä paremmin henkistä painetta? En. Lähtökohtani ovat samat kuin sinulla ja kaikilla muilla ihmisillä.

Stressi-sana kuvaa aivoissa virittynyttä ylijännittystilaa. Se varustaa kehoa toimimaan nopeasti tilanteen niin vaatiessa ja sen vuoksi koemme kaikille tuttuja psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Autonominen, eli se hermoston osa jota et voi kontrolloida aktivoituu ja tunnet olosi tukalaksi, kädet hikoaa, ajatus harhailee. Kokemuksen mukaan stressi yhdistyy asioihin joihin liittyy negatiivisia kuvia itsestäsi. Et usko pärjääväsi, tai koet epävarmuutta siitä mitä tulee tapahtumaan. Koet että et hallitse tilannetta. “Meneeköhän tämänpäiväinen niinkuin suunnittelin?”, “Mitenköhän ensi viikolla käy neuvotteluissa?” Kaikki kokemasi tuntemukset ohjaavat ja ovat osa suoriutumistasi riippumatta siitä ovatko ne hyödyllisiä tai eivät.

Kokemukseni mukaan stressiä on kahdenlaista. Yleistä- ja tilannestressiä. Molemmat ovat yrittäjän elämässä läsnä, joka ikinen päivä. Puhutaan ensin tilannestressistä. Jatkan myöhemmin yleisestä stressistä joka on lähempänä omaa sydäntäni. Ehkä tutuin tilanne joka liittyy tilannestressiin on suullisen esityksen pitäminen.

Yhden minulle mieleenpainuvimmista vapaamuotoisista puheista piti kasvuyrityksiä kouluttava Aape Pohjavirta, Tampereen start-up sauna warmupissa syksyllä 2011. En enää muista mistä hän puhui, mutta tapa jolla hän sen teki viestitti minulle jotain joka jäi mieleen… Ainiin kyse oli puheella vaikuttamisesta, olihan kyseessä pitch-kilpailu. (hieman jäykällä vedolla jäimme niukasti kakkospallille tuossa kisassa).

Kokenut puhuja tiedostaa jännityksen joka puhetilanteeseen liittyy. Hän tiedostaa sen ja näin kykenee kanavoimaan jännityksen positiiviseksi innostuneisuudeksi joka tarttuu vastapuoleen. Kokenut puhuja on avoin yleisölle ja yleisö kokee näkevänsä puhujan aidon persoonan. Miten saavuttaa tuo tila jossa puhujan ja yleisön vuorovaikutussuhde syntyy? Siihen tarvitaan kolme askelta: Valmistaudu, innostu ja vuorovaikuta.

Valmistaudu esitykseen huolella. Ennenkuin voit opettaa muita tulee sinun ymmärtää oppimasi asia. Tutki asiaa monelta kantilta. Olet valmis kun tunnet että sinulla on jotain sanottavaa asiasta.

Innostu aiheesta josta puhut. Jos valmistauduit hyvin tiedät asiasta enemmän kuin yleisö. Heitä tukisanaliuska helvettiin. Uskalla sanoa mielipiteesi keräämäsi tiedon pohjalta.

Vuorovaikuta yleisön kanssa esityksen aikana. Herättele, liiku, yllätä. Muista että olet stressin ansiosta ajatuksessa hiukan edellä yleisöä, käytä se hyväksesi.

Oppia voi ja pitää hakea parhailta. Aikamme on täynnä loistavia puhujia ja esiintyjiä. Voit aloittaa vaikka täältä:

http://www.ted.com/talks/lang/en/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html

 

Uskomatonta!

“It is what you believe in, that you will become” – Brian Tracy

Kuuntelin tänään Brian Tracya ensimmäistä kertaa. Kuunnellessani inspiroiduin niin, että mieleni teki heti kokeilla puhelinmyyntiä. Oudolla tavalla todella hyvin houkutteleva mielihalu. Hänellä on selkeä visio siitä mikä merkitys uskolla on menestyvälle myyjälle: Kaikki kaikessa.

Seuraavassa yrittäjän näkemykseni samaan aiheeseen.

Väitän että uskolla on hyvin suuri merkitys siihen mitä voimme ja kykenemme elämämme aikana toteuttamaan. Usko vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Me emme voi tietää kaikkea ja joudumme päivittäin täydentämään näitä aukkoja uskomuksilla. Se mikä on tunteemme jostain asiasta, on usein ainoa työkalumme tehdä päätös sillä hetkellä. Oli kyse sitten puhelinmyyjän esittelemästä tuotteesta, terveellisestä ruuasta, itseluottamuksesta, ihmissuhteista tai ensivaikutelmasta jonka muista ihmisistä saamme. Tarkkaile omaa päätöksentekoasi ja huomaat miten paljon joudut luottamaan uskoosi.

Väitän että normaalin päivän tapahtumissa vain 10 % päätöksistämme tapahtuu pelkän tiedon avulla. Tiedon jonka olet siihen elämäsi vaiheeseen asti saanut kerättyä. Siihen lukeutuu niin koulun penkillä opittu kuin elämänkoulun sinuun jättämä tieto. Loput 90 % päätöksistä tapahtuu täydentämällä vajaavaista tietoa, ensikäden tuntemuksilla ja “tuntumalla” siitä mikä on oikein tai oikea tapa toimia. 90 % ajasta me siis uskomme tekevämme oikeita ratkaisuja. Vasta aika kertoo olivatko ne oikeita päätöksiä. Tarkkaile pitääkö tämä paikkaansa sinun kohdallasi.

Jos pitää, on loogista että muuttamalla uskomuksiasi aktiivisesti kohti niitä arvoja joita elämässäsi tavoittelet, suuntaat tämän valtavan voimavaran tavoittamaan päämääriä jotka sinulle ovat tärkeitä. Kun teet bisnestä, tämä on ensiarvoisen tärkeää jotta voit menestyä. Usko täysillä siihen mitä olet tekemässä. Moni epäilee sinun onnistuvan, mutta muista että myös he tekevät arvionsa vain uskonsa perusteella. Taustatyön merkitystä ei voi painottaa liikaa. Tee se hyvin, silloin myös sinuun uskotaan ja tehtäväksesi jää ainoastaan kova duuni toteuttaa se mihin uskot. Jos todella uskot itseesi ja asiaasi, huomaat että työn määrä ei ole ongelma.

Voisin kai filosofoida uskosta lisääkin, mutta syvällinen filosofia kuuluu keittiöön, ei yrittäjyydestä kertovaan blogiin. En tiedä miksi juuri keittiöön, mutta uskon niin.